پارسی / English

اطلاعیه:موضوع فعالیت نگهبانی توسط شرکت ها و موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی

اطلاعیه در راستای اجرای نامه شماره 171028 مورخ 11/9/93 اداره کل بازرسی کار و بعنایت به ایین نامه اجرایی ماده 122 قانون چهارم توسعه، موضوع فعالیت نگهبانی توسط شرکت ها و موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی به شرح ماده 5 آیین نامه مذکور که اشاره می دارد خدمات حفاظتی و مراقبتی عبارتست از: مراقبت و نگهبانی از اماکن، تأسیسات و تجهیزات فاقد رده حفاظتی، کنترل تردد در اینگونه اماکن و تأمین امنیت جابجایی اموال و اسناد بهادار و سایر فعالیت هایی که صرفا جنبه حفاظت فیزیکی دارند به اطلاع می رساند اینگونه فعالیتها، همانطوریکه اشاره گردید صرفا جنبه حفاظت فیزیکی دارند منحصرا در صلاحیت شرکتها و موسسات دارای مجوز از مرکز انتظام نیروی انتظامی می باشند

خدمات موسسه پیام نصر

توانایی تأمین نيروي انتظامي

مورد نياز ادارات . سازمانها و اماكن تجاري و غيره

توانایی تأمین خودرو تجهيز شده

به جي پي اس . چراغ گردان و آژير جهت گشتهاي حفاظتي

توانایی اجراي طرحهاي حفاظتي

و مراقبتي جهت وزارتخانه ها، ادارات، شركتها، مراكز تجاري، مسكوني و اداري

پروژه های اجرایی

تأمین نیروی انسانی و حفاظت فیزیکی

تأمین نیروی انسانی و حفاظت فیزیکی شهرک دارویی برکت

تأمین نیروی انسانی و حفاظت فیزیکی امکنه بانک

تأمین نیروی انسانی و حفاظت فیزیکی امکنه بانک شهر

تأمین نیروی انسانی پرسنل نگهبانی

. تأمین نیروی انسانی پرسنل نگهبانی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران .

تأمین نیروی انسانی پرسنل نگهبانی

. تأمین نیروی انسانی پرسنل نگهبانی سازمان میادین میوه و تره‌بار استان تهران .

تأمین نیروی انسانی و حفاظت فیزیکی

. تأمین نیروی انسانی و حفاظت فیزیکی شرکت ارتباطات زیرساخت در استانهای تهران ، البرز ، قم ، سمنان ، همدان ، کرمانشاه و کردستان .

تأمین نیروی انسانی و حفاظت فیزیکی

. تأمین نیروی انسانی و حفاظت فیزیکی بوستانهای تحت اختیار سازمان بوستانها و فضای سبز شهرداری تهران .